Završna konferencija projekta i predstavljanje istraživanja

S današnjim danom, 26.03.2021. završio je projekt Korak naprijed, nakon točno 24 mjeseca provedbe.
Dan ranije održali smo završnu konferenciju projekta.  Zbog svima već poznatih razloga zatvaranje projekta nije prošlo onako kako je zamišljeno – zakuskom za sve sudionike aktivnosti te za sve partnere i suradnike. Predviđeni broj ljudi morali smo smanjiti za 2/3. Stoga je na završnoj konferenciji sudjelovala tek nekolicina: predstavnici partnera i suradnika projekta.

Uz prezentiranje tijeka projekta te rezultata ostvarenih kroz posljednje dvije godine, predstavljena je i Sektorska analiza proizvodnje cvijeća, voća i povrća te potreba za znanjima, vještinama i radnicima na području BBŽ i grada Bjelovara s osvrtom na stanje u RH. Navedena analiza dio je aktivnosti koje su predviđene u projektu. Svrha izrade ove analize je omogućiti njeno korištenje za daljnji razvoj na području grada i županije, posebice za članove LPZ-a, koji su ovime dobili smjernice za daljnje pripreme projekata.
Analizu možete preuzeti ovdje: SEKTORSKA ANALIZA

Glavni rezultati projekta su sljedeći:
-održano 8 vrsta osposobljavanja (radionice, stručna osposobljavanja, edukacije)
-uspješno programe završio 41 korisnik (od toga 5 zaposleno nakon izlaska iz projekta)
-izrađena sektorska analiza kao smjernica za LPZ
-zaposlena 1 mlada osoba na mjesto koordinatora

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način sudjelovali i pomogli u ostvarenju ovog projekta.
I dalje nastavljamo korak po korak naprijed!

Za dodatne članke klikni 

20210325_115111zadruga i predstavnice partnera20210325_12225320210325_11562620210325_124202