Suradnja s Caritasom biskupije Banja Luka

Socijalna zadruga Pružimo ruke održala je radionicu na temu “Pružanje usluga i edukacija izrade suvenira za žene u Bosni i Hercegovini”. Radionica je održana u suradnji s Caritasom biskupije Banja Luka, a u sklopu projekta Heritage Roufe – međugranične suradnje. Caritas banjalučke biskupije potpisao je sporazum o suradnji na projektu izrade i prezentacije domaćih proizvoda i rukotvorina s gradom Garešnicom, koji je u projekt uključio i mnoge druge udruge. Cilj projekta bio je uključivanje nezaposlenih žena u rad i izradu suvenira. U prvom dijelu radionice sudionice su izrađivale uporabne predmete – cekere, košarice, torbice. Drugi dio radionice obuhvatio je prigodne blagdanske i ostale ukrase. Sve rukotvorine napravljene na radionicama ostale su udrugama na uporabu i kao primjer kako da nastave izradu tih stvari.