Pružimo ruke novim kulturama ~ RECEPTI ~

U sklopu projekta Pružimo ruke novim kulturama objavljujemo 2 tradicionalna ukrajinska recepta