Najava – završetak Hrvatskog znakovnog jezika-

Nakon što su odslušali sva predviđena predavanja na edukaciji Hrvatski znakovni jezik, polaznici ovog programa pripremaju se za završni ispit.  Ispit će biti održan usmenim putem zbog same prirode gradiva. Predviđeno je održavanje u siječnju, no s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, produžili smo polaznicima vrijeme za učenje. Ispit je pomaknut na početak veljače, o čemu će svi polaznici biti obavješteni naknadno.