Kontakt

Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru
kao neprofitna; eventualno ostvarenu dobit reinvestira u razvoj zadruge

MBS: 010084728
OIB: 63408643541

 

Osobe ovlaštene za zastupanje
Mihaela Boltižar
– upraviteljica zadruge, zastupa zadrugu samostalno i bez ograničenja