Impressum

Poslovni opis

Obzirom na složene socijalne problem društva i realnosti u kojima živimo, niti jedna institucija ne može dovoljno sveobuhvatno pružiti odgovarajuću skrb i odgovoriti na potrebe koje su svakim danom sve veće. Da bi se što uspješnije mogli nositi sa spomenutim problemima i odgovoriti na izazove u smanjenju negativnih pojava u društvu, nužna je podrška u stvaranju preduvjeta koji potiču razvoj socijalnog poduzetništva, a što je primarna djelatnost zadruge Pružimo ruke.
Kako je zadruga osnovana tek prije nešto više od godinu dana, plan razvojnih aktivnosti podijeljen je u nekoliko segmenata kojima zadruga planira realizirati postavljene ciljeve za buduće razdoblje.

To su:

 • edukativne radionice za osposobljavanje osoba direktno uključenih u proizvodnju – posebne ciljne skupine (nezaposleni, invalidi, osobe s poteškoćama u razvoju i sl.);
 • proizvodnja cekera za laptop od kukuruzne komušine i ostalih prigodnih ukrasnih predmeta od prirodnih materijala, kojima će se teže zapošljive osobe uključiti u proizvodnju;
 • promidžbene kampanje i plasman robe na tržište (domaće i inozemno).

Projektom će se zadržati tradicija i dio kulturne baštine Hrvatske kroz prenošenje tradicijskih znanja i vještine pletenja cekera od komušine od strane izvornih narodnih umjetnica, žena s područja Varaždinske županije, Međimurja i okolice Čakovca.
Planiramo ugovarati poslove i narudžbe za izradu cekera te proizvod kao takav zaštiti geografskim porijeklom i zaštitom izvornosti, uposliti veći broj žena (do sada ih je 13 educirano), invalida i drugog osoblja prema iskazanim potrebama zadruge, kako bi u konačnosti pokrenuli i dodatne planirane usluge socijalnog karaktera (pomoći u kući, sakupljanju i distribuciji odjeće, kreativnim radionicama, edukacijama i sl.).

Cilj ovog poduzetničkog poduhvata je:

 • Pokretanje proizvodnje – proizvoda od ekoloških materijala usmjerenih širem krugu kupaca: turističkom, prehrambenom, prerađivačkom, uslužnom i poljoprivrednom sektoru;
 • Jačanje ženskog poduzetništva na području Bjelovarsko-bilogorske i susjednih županija;
 • Zapošljavanje teže zapošljivih socijalnih skupina;
 • Organiziranje i provođenje edukacija osoba uključenih u proces proizvodnje;
 • Umrežavanje i rad sa ciljnim skupinama i institucijama koje rade na sličnoj problematici;
 • Postizanje rentabilnog poslovanja i reinvestiranje u razvoj novih proiozvoda i programa;

Razvojni plan zadruge kroz definirane ciljeve provoditi će se kroz dva segmenta:

 • Socijalno uslužne djelatnosti i
 • Djelatnosti proizvodnje proizvoda iz ekoloških materijala.
 1. Socijalno uslužna djelatnost zadruge obuhvaća usluge:
  • Organiziranje i provođenje uslužnih i kreativnih radionica, edukacija za različite skupine;
  • Prodajnih djelatnosti (trgovne – maloprodaja i prodaja po narudžbi);
  • Organiziranje manifestacija, prigodnih događanja i izlaganja na sajmovima/izložbama.
 2. Proizvodna djelatnost obuhvaća:
  • proizvodnju pletenih torbi (cekera),
  • doradu i finaliziranje proizvoda (vlastita kreacija ili prema narudžbama kupaca)
  • šivanje, pletenje i izradu ručnih radova,
  • izradu suvenira / prigodnih ukrasnih predmeta,
  • kućnu radinost prema ugovorenim poslovima zadruge;
  • druge aktivnosti koje zadruga ugovori;