O nama

Misija

Obzirom na složene socijalne probleme društva i realnosti u kojima živimo, niti jedna institucija ne može dovoljno sveobuhvatno pružiti odgovarajuću skrb i odgovoriti na potrebe koje su svakim danom sve veće. Da bi se što uspješnije mogli nositi sa
spomenutim problemima i odgovoriti na izazove u smanjenju negativnih pojava u društvu, nužna je podrška u stvaranju preduvjeta koji potiču razvoj socijalnog poduzetništva, a što je primarna djelatnost zadruge Pružimo ruke.

Kako je zadruga osnovana tek prije nešto više od godinu dana, plan razvojnih aktivnosti podijeljen je u nekoliko segmenata kojima zadruga planira realizirati postavljene ciljeve za buduće razdoblje.

  • edukativne radionice za osposobljavanje osoba direktno uključenih u proizvodnju – posebne ciljne skupine (nezaposleni, osobe s invaliditetom i sl.);
  • proizvodnja cekera za laptop od kukuruzne komušine i ostalih prigodnih ukrasnih predmeta od prirodnih materijala, kojima će se teže zapošljive osobe uključiti u proizvodnju;
  • promidžbene kampanje i plasman robe na tržište (domaće i inozemno).

Rad s prirodnim materijalima

Unikatni proizvodi

Svaki proizvod je ručni rad

Vizija

Projektom će se zadržati tradicija i dio kulturne baštine Hrvatske kroz prenošenje tradicijskih znanja i vještine pletenja cekera od komušine od strane izvornih narodnih umjetnica, žena s područja Varaždinske županije, Međimurja i okolice Čakovca.

Planiramo ugovarati poslove i narudžbe za izradu cekera te proizvod kao takav zaštiti geografskim porijeklom i zaštitom izvornosti, uposliti veći broj žena (do sada ih je 13 educirano), osoba s invaliditetom i drugog osoblja prema iskazanim potrebama zadruge, kako bi u konačnosti pokrenuli i dodatne planirane usluge socijalnog karaktera (pomoći u kući, sakupljanju i distribuciji odjeće, kreativnim radionicama, edukacijama i sl.).

Ciljevi

  • Pokretanje proizvodnje – proizvoda od ekoloških materijala usmjerenih širem krugu kupaca: turističkom, prehrambenom, prerađivačkom, uslužnom i poljoprivrednom sektoru;
  • Jačanje ženskog poduzetništva na području Bjelovarsko-bilogorske i susjednih županija;
  • Zapošljavanje teže zapošljivih socijalnih skupina;
  • Organiziranje i provođenje edukacija osoba uključenih u proces proizvodnje;
  • Umrežavanje i rad sa ciljnim skupinama i institucijama koje rade na sličnoj problematici;
  • Postizanje rentabilnog poslovanja i reinvestiranje u razvoj novih proiozvoda i programa;

Partneri